سنسور دما و رطوبت اتاقی HRM-320P

HRM-320P.pdf

سنسورهای دما و رطوبت اتاقی و فضای بسته الکترونیک و اتوماسیون رایان دارای خروجی استاندارد 0..10Vdc و نیز 0..20mA جهت اتصال به انواع کنترلرها و PLCها می‌باشند.

درپوش کشویی این سنسورها باعث نصب و سربندی آسان آن شده است.

ولتاژ تغذیه سنسورهای دما و رطوبت رایان 24Vdc می‌باشد.