سنسور دمای اتاقی/فضای باز Pt100/Pt1000 HOT-114P

 

HOT-114P.pdf

سنسورهای دمای اتاقی و فضای باز الکترونیک و اتوماسیون رایان دارای خروجی سنسورهای استاندارد P100، Pt1000 و NTC10K  جهت اتصال به انواع کنترلرها و PLCها می‌باشند.